Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Indoordesign er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte Gitte Villadsen.

Telefon: +45 2216 1111

Mail: gitte@indoordesign.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at skabe professionelle kontormiljøer, hvilket inkluderer at designe og levere indendørs beplantning i krukker, glasfolie, akustikløsninger, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder. Der indsamles alene tilstrækkelige informationer til at gennemføre dit køb.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede serviceaftale, lovgivning eller samtykker.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige som aftalepartner, kontaktperson, adresse og købsoplysninger.

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som offentlige myndigheder, hvor vi er forpligtet efter lov, revisor og databehandlere

At ingen af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret.

Du har ret til sletning. Vi sletter alle oplysninger 5 år efter serviceaftalens ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysninger slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at trække samtykker tilbage, hvilket du gør ved at kontakte os. (se kontaktdetaljer ovenfor)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mailadresse dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Vis i PDF-version