AKUSTIK

– NÅR LYD BLIVER TIL LARM!

De akustiske forhold er i de senere år kommet i fokus. Det stilrene udtryk med fuldspartlede gipslofter, overflader i beton, vandskurede mursten, gipsvægge, hårde gulve og store glaspartier medfører meget dårlige akustiske forhold. Dette skyldes, at de hårde reflekterende flader sender lyden rundt og skaber støj.

Den væsentligste årsag til dårlig rumakustik er en generel mangel på effektivt lyddæmpende materiale. Det manifesterer sig i rum med meget genklang/ekko eller en for lang “efterklangstid”. Efterklangstid betyder i populær tale, den tid det tager lyden at “dø” ud, efter lydkilden er ophørt. Når efterklangstiden er lang, bliver lyden længe I rummet, og kan i værste fald medføre særdeles høje støjniveauer. Derudover opstår der ofte stående lydbølger mellem parallelle flader som gipsvægge og glaspartier.

Disse lydbølger skaber et meget ubehageligt ekko, der forringer “lydkomforten” i det enkelte rum. De stående lydbølger kan i midlertid formindskes betydeligt, ved at placere effektive lydabsorbenter på de “kritiske” vægflader i det enkelte rum.

Som vi talte om, så lægger jeres akustikloft en dæmper på støj, rungen og ekko i rummet, men uden supplement af vægabsorbenter eller afskærmning vil det ikke være nok til at skabe god akustik, da loftet i første omgang kun vil absorbere den vertikale lydenergi i rummet. De horisontale lydbølger i rummet vil stadig bevæge sig frit og reflekteres på rummets vægge, ruder mv.

– AKUSTISKE ZONER I KONTORMILJØER

Mindre rum: små rum på kontoret kan let akustikreguleres med effektive vægabsorbenter på minimum to vinklette vægge.

Bruges lokalet til video- eller telefonkonferencer, bruges absorbenter af minimum 40 mm tykkelse for at sikre den akustiske kvalitet.

Kantiner: på grund af den enorme samling af lydkilder, kan kantinen aldrig få for meget lydabsorbtion. Her gælder det om at opsætte så meget som muligt materiale på så mange flader som muligt.

Vægabsorbenter er vigtigt i kantinemiljøet, fordi lyddæmpningne placeres tæt på lydkilden og derved kan absorberer lyden hurtigt.

Kontormiljøer: I det åbne kontormiljøer kan man lave en generel akustikregulering ved, at installere et godt akustikloft,  som hovedregel.

Det står bare ikke alene, derudover kan man praktisk akustikregulere lokalet på kontoret i forhold til arbejdspladser, akustikzoner og personaleadfærd (arbejdsområder) ved hjælp af effektive vægabsorbenter, akustikbillder, bordskærme og skærmvægge, der placeres tættere på lydkilden og sikre optimal akustik ved de individuelle arbejdspladser.

– KOMBINATION AF LYDABSORBERENDE PRODUKTER GIVER OPTIMAL EFFEKT !

Vægabsorbenter er effektive til absorption af horisontale lydbølger og til at stoppe refleksion og rungen mellem parallelle vægge. Akustikbilleder kan derfor med succes installeres tætter på arbejdspladsen og lydkilder, od kan derfor adsorbere lyd hurtigt og effektivt.

Afskærmningsvægge er endvidere en stor hjælp omkring tætte arbejdspladser, men kan heller ikke alene sikre akustikken i stor rum med mange funktioner, da lyden stadig reflekteres på loft og vægge, og kan være til gene for arbejdspladsen, der nu kan høre støj, men ikke kan identificere lydkilder.

Konklusion er, at de ovenstående absorberne komplimentere altså hinanden, og ved at installerer forskellige typer lydabsorption i forskellige vinklet i lokalet, kan effekten af de individuelle akustikprodukter øges og akustikken effektivt reguleres og tilpasses lokalets indretning og funktion.

Det er endvidere muligt, at supplere akustikreguleringen yderlige med for eksempel reoler, bløde møbler mv.

POSITIVE FØLGER VED AT FORBEDRE DE AKUSTISKE FORHOLD:

  • sænker støjniveauet
  • nedsætter efterklangstiden
  • fjerner ekko (stående lydbølger)
  • mindsker lydens udbredelse
  • skaber bedre taleforståelighed
  • bedre trivsel med mindre træthed og stress
  • forbedrer evnen til at huske, lytte og fokusere

Støj: Uønsket lyd som påvirker adfærden negativt. Kan forårsage stressfulde og aggressive miljøer. Minimeres ved hjælp af lyddæmpende materiale på vægge og lofter.

Stående lydbølger: Lydbølger, der opstår mellem hårde parallelle flader, f.eks. gipsvægge og glaspartier. Skaber et ubehageligt ekko, der forringer lydkomforten i rummet. Fjernes ved hjælp af vægabsorbenter.

Taleforståelighed: Taleforståelighed er et udtryk for, hvor godt tale kan høres og forstås i et rum. Hænger nøje sammen med efterklangstid. Forbedres ved at opsætte lydabsorberende materiale i bedste absorptionsklasse A

Læg ørerne tilbage og book allerede nu et møde med os, det vil øge jeres arbejdsglæde, og styrke motivationen hos jeres medarbejder, kunder og forretningsforbindelser.